Etisk kodeks - for et liv i balance med esport


Det etiske kodeks har til hensigt at give esport gode rammer for at udvikle et sundt esportsmiljø. Gennem det etiske kodeks tages stilling til de værdier og holdninger esporten skal udvikle sig ud fra fremadrettet. Kodekset giver anbefalinger til at skabe et esportsmiljø med fokus på balance – for spillerne, for fællesskabet samt for fritids- og foreningslivet. Ved at tilslutte sig kodekset kan man markere overfor forældre, samarbejdspartnere, sponsorer og gamere, at man her kan dyrke esport i et trygt og sundt miljø.

Kodekset tager højde for nogle af de største faldgruber i esport og skal således bidrage til:

 • At skabe positive fællesskaber

 • At give esporten et sundt fundament

 • Den bedst mulige talentudvikling indenfor esport

 • Gamernes sundhed og trivsel

 • At esporten fremadrettet udvikler sig på en ansvarlig måde

 • Give de frivillige i klubber/foreninger en god ramme, de kan bygge det lokale esportsmiljø indenfor

Sund gamingadfærd handler om balance. Gaming skal have et passende niveau og ikke blive på bekostning af et fuldt liv, dvs. der skal også være plads til venner, skole, arbejde og generelt sunde livsstilsvaner.Fysisk om mental sundhed

Kost, bevægelse, hvile og trivsel

Sund kost, søvn, god fysik og et liv i trivsel bidrager til, at gamere bliver bedre spillere.


 • Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for at sikre fokus og giver energi til også at kunne præstere i skole/på arbejde.

 • Gamere skal have en døgnrytme, der ikke er på bekostning af socialt og fagligt liv.

 • Esportstræning bør suppleres med bevægelse.

 • Der skal være fokus på spillernes generelle trivsel og at skabe positive fællesskaber.


Fairplay

Skal være et fundament for esportens ånd
 • Vi snyder ikke, når vi gamer, hverken i spillet eller udenfor.

 • Sportsmanship er en del af esport. Det betyder, at vi taler pænt til og om hinanden, også når spillet bliver intenst.

 • Den enkelte gamer skal stå på mål for sine handlinger og udleve fairplay.

 • Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd såsom spil på egne kampe tolereres ikke.

 • Esport er inkluderende og diskrimination i nogen form hører derfor ikke hjemme.

 • Doping tolereres ikke

 • Fairplay skal italesættes i miljøet som en del af DNA’et


Sig ja til en esport…

Uden alkohol, energidrik og stoffer

Esportsmiljøet skal sætte tydelige rammer for deres gamere
 • Euforiserende stoffer er bandlyst i forbindelse med esport.

 • Børn og unge under 16 år må ikke drikke alkohol, og alkohol hører ikke sammen med udøvelsen af esport (under træning og kamp).

 • Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller tage snus, og det hører som udgangspunkt ikke hjemme i klubben/foreningen.

 • Børn og unge under 18 år bør ikke drikke energidrik og energidrik bør generelt indtages med måde.


Gambling

Betting (odds), skin betting og matchfixing

Balanceret gamblingadfærd skal forstås som ”kontrolleret pengespil, der ikke foregår på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser” (WHO ICD-10 01.01.1994)
 • Børn og unge under 18 år må ikke gamble

 • Skin betting er ulovligt og skal ikke finde sted i esport

 • Gambling hører ikke hjemme i klubben/foreningen

 • Trænere skal ikke opfordre til gambling og bør italesætte bagsiderne ved gambling

 • Klubben/foreningen skal sikre, at spillerne får den nødvendige hjælp til evt. gamblingproblemer


Turneringer/konkurrencer, events og LAN-parties

esport har en unik evne til at samle mange gamere til arrangementer, ligesom endnu flere følger med. Dette stiller krav til arrangørerne.

 • Arrangører bør forholde sig aktivt til de fire punkter ovenfor og lave en plan for udmøntning i praksis

 • Herunder tage aktivt stilling til deltagernes alder, og hvordan der passes godt på spillerne under 18 år

 • Herunder tage aktivt stilling til om reglerne for hhv. tilskuer og udøver, det er ikke sikkert de er enslydende